#Tải Mẫu quyết định thôi việc (nghỉ việc) đúng chuẩn 2020

10738
Mẫu quyết định cho thôi việc (nghỉ việc)
Mẫu quyết định cho thôi việc (nghỉ việc)

Khi một nhân viên ở trong doanh nghiệp cũng như cán bộ nhà nước không còn hăng say và làm việc kém hiệu quả vì vô vàn lý do như công việc hiện tại không phù hợp với họ, hay mức lương không phù hợp với mong muốn thì quyết định cho thôi việc một cách hợp lý sẽ giúp cho doanh nghiệp không bị ảnh hường và nhân viên đó cũng sẽ có cơ hội để tìm một môi trường mới phù hợp hơn với bản thân.

Do vậy để có một mẫu quyết định cho nghỉ việc chuyên nghiệp thì công ty cũng như doanh nghiệp cần phải tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân và xử lý một cách khéo léo để khi gửi Quyết định cho thôi việc vẫn được lòng nhân viên.

Bạn có thể tham khảo thêm

>>Đơn xin nghỉ phép ngắn hạn, dài hạn, không lương đúng chuẩn 2019

>> Mẫu đơn xin nghỉ việc hoàn chỉnh thông dụng nhất

Một số mẫu quyết định nghỉ việc chuyên nghiệp nhất.

Mẫu quyết định cho thôi việc nghỉ việc áp dụng cho nhân viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho thôi việc………………. 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

 –   Căn cứ Bộ Luật Lao động;

–   Hợp đồng lao động đã ký ngày ……………………………………………………………..

–   Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ……………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Nay cho Ông (Bà)………. giữ chức vụ…………..được nghỉ việc kể từ ngày………………………………..

Điều 2: Ông (Bà)…………………………………. và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                                Giám đốc 

>>Tải ngay mẫu quyết định cho thôi việc dành cho nhân viên

Mẫu quyết định cho buộc thôi việc (nghỉ việc) cho cán bộ 

[TÊN ĐƠN VỊ]                                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…………                                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên

[CHỨC DANH] [TÊN CQ]

– Căn cứ vào quyết định [SỐ], ngày [NGÀY] về việc  thành lập [TÊN CQ];

– Căn cứ văn bản về việc quy định phân công, phân cấp về quản lý cán bộ;

– Xét đơn xin nghỉ việc ông (bà) [TÊN] cán bộ nhân viên của [TÊN CQ];

– Xét quá trình tham gia công tác từ ngày [NGÀY]

– Xét đề nghị của ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thuận giải quyết cho Ông (bà) [TÊN] cán bộ nhân viên thuộc [TÊN CQ]  được thôi việc kể từ ngày [NGÀY];

Điều 2. Ông (bà) [TÊN] được hưởng trợ cấp thôi việc là [SỐ THÁNG] tháng lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) theo chế độ hiện hành;

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế toán- tài vụ, Trưởng [PHÒNG, BAN] và Ông (bà) [TÊN] có trách nhiệm thi hành quyết định này.                                                                                                         

Nơi nhận:                                                                                     THỦ TRƯỞNG     

– Như điều 3

– Lưu Văn phòng

>> Tải ngay mẫu quyết định thôi việc dành cho cán bộ công chức

Những nội dung cần có trong mẫu quyết định thôi việc

Để thông báo về quyết định nghỉ việc của mình bại cần đảm bảo được những thông tin sau:

 • Thông tin đơn vị (doanh nghiệp) ra quyết định cho thôi việc.
 • Thông tin của người lao động bao gồm : họ tên, ngày sinh, quê quán, đơn vị làm việc và chức vụ hiện tạo
 • Lý do quyết định cho thôi việc ở đây gồm các trường hợp sau:
 1. Quyết định thôi việc do nhân viên không đáp ứng được các yêu cầu của công việc trong thời hạn thử việc trong hợp đồng lao động.
 2. Quyết định cho thôi việc do Hết hạn hợp đồng lao động
 3. Quyết định cho nghỉ việc để được hưởng chế độ thai sản  
 • Thông tin về thời hạn được hưởng lương thưởng và các chế độ tham gia đóng BHXH, BHTN,BHYT, kể từ ngày quyết định cho thôi việc. 
 • Xác nhận của giám đốc, người trực tiếp quản lý nhân viên.
Nội dung trong mẫu quyết định thôi việc
Nội dung trong mẫu quyết định thôi việc

Những lưu ý trong mẫu quyết định cho thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động.

– Trong mẫu quyết định thôi việc ngoài việc yêu cầu bàn giao công việc. Doanh nghiệp cũng nên nhắc đến việc bàn giao tài sản với công ty. Hãy xem rõ hợp đồng ký kết với người lao động. Để tránh những trường hợp phải bồi thường hợp đồng khi chấm dứt làm việc quá sớm.

– Một số hình thức xử phạt khi doanh nghiệp cho nhân viên thôi việc trái với quy định ký kết trong hợp đồng lao động. Theo điều 42 bộ luật lao động

 • Phải nhận lại người lao động theo hợp đồng đã ký kết và phải trả tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN. Trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng.
 •  Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định của pháp luật. 2 bên cần cần thỏa thuận thêm khoản tiền bồi thường ít nhất là 2 tháng lương trước khi đi đến với việc chấm dứt hợp đồng.
 • Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.
 • Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.”

Trên đây là những lưu ý và cách viết mẫu quyết định cho thôi việc (nghỉ việc) hoàn hảo nhất. Hy vọng rằng bạn có thể lưu lại để áp dụng chúng khi cần thiết. Hãy thể hiện rằng mình là người cẩn thận và chuyên nghiệp trong công việc. 

>> Để theo dõi tìm kiếm công việc phù hợp hãy trải nghiệm ngay hệ thống tuyển dụng thông minh của JobNow

Facebook Comments

222