JOBNOW tại ngày hội Eagle Day

3411
eagle day 2

Là 1 chương trình định kỳ hàng năm, JOBNOW đã tham gia quảng bá thương hiệu trong Eagle Day 02 – ngày hội kết nối các Doanh nghiệp, Doanh nhân trên toàn quốc.

Eagle Day là chương trình đã góp phần làm tăng thêm tinh thần đoàn kết, tìm kiếm phát hiện và quảng bá sản phẩm dịch vụ uy tín, cơ hội tìm kiếm đối tác, phát triển hệ thống Cộng đồng nhất là trong bối cảnh kinh tế cả nước đang trong đà tăng trưởng.

Tại đây, JOBNOW đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng, bạn bè đồng nghiệp. Họ thực sự đánh giá rất cao 1 tính năng nổi bật mà mạng việc làm – tuyển dụng JOBNOW.COM.VN đang sở hữu: TÌM VIỆC THEO ĐỊNH VỊ.

>> Trải nghiệm tính năng: Tìm việc theo định vị

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại một số hình ảnh tại ngày hội này:

eagle day 1

eagle day 2

eagle day 4

Facebook Comments

222