Cách sử dụng hàm vlookup excel cơ bản và nâng cao (nhiều sheet)

2630
excel hàm văn bản thông dụng
excel hàm văn bản thông dụng

Bài viết này Jobnow hướng dẫn cách sử dụng từ cơ bản đến nâng cao (nhiều sheet) hàm Vlookup. Đây là một trong những hàm truy xuất hiệu quả và thông dụng bậc nhất excel. Jobnow rất vui được chia sẻ những kiến thức hữu ích đến với bạn.

1. Hàm Vlookup và ví dụ

Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;[range_lookup])

Với:

lookup_value: là giá trị cần tìm kiếm

table_array: là bảng cần tìm giá trị cần tìm kiếm

col_index_num: Ví trị cốt trong table array trả về giá trị tương ứng giá trị tìm kiếm.

range_lookup: chọn lựa trả về kết quả gần đúng hay chính xác – được quy ước 1 là True và 0 là False

Chức năng: Lệnh vlookup giúp bạn tìm kiếm giá trị trong hàng.

Chú ý: Lệnh vlookup sẽ tìm giá trị cần tìm trong cột đầu tiên của bảng.

Ví dụ:

excel hàm Vlookup
excel hàm Vlookup

2. Cách sử dụng hàm vlookup giữa 2 sheet

Ví dụ bạn có 2 trang tính, với trang tính 1 là danh sách xếp hạng nhân viên và trang tính 2 là bảng tiền thưởng xếp hạng.

sử dụng hàm vlookup 2 sheet
sử dụng hàm vlookup 2 sheet
sử dụng hàm vlookup 2 sheet

Bạn muốn điền số tiền thưởng còn trống vào bảng xếp hạng nhân viên. Bạn có thể dùng lệnh Vlookup như sau:

Chọn vào ô đầu của cột tiền thưởng trong “bảng xếp hạng nhân viên” thuộc “trang tính 1” (trường hợp này là ô G6). Rồi nhập hàm Vlook, trong hàm vlookup mục lookup_value hãy nhấp vào ô đầu tiên cột “xếp loại” trong “bảng xếp hạng nhân viên” thuộc “trang tính 1” (ô F6).

Điền dữ liệu lệnh vlookup
Điền dữ liệu lệnh vlookup

Sau đó chuyển sang “trang tính 2” và chọn table_array là “bảng tiền thưởng xếp hạng” và ấn F4 để cố định bảng. Chọn cột trả giá trị là cột số 2 trong bảng “Bảng tiền thưởng xếp hạng” nên điền vào col_index_num là 2. Với range_lookup có thể chọn 1 là giá trị tương đối còn 0 là giá trị tuyệt đối.

Điền dữ liệu lệnh vlookup
Điền dữ liệu lệnh vlookup
Chọn bảng tiền thưởng xếp hạng
Chọn bảng tiền thưởng xếp hạng
Điền dữ liệu
Điền dữ liệu

Kéo hàm xuống các ô bên dưới là ok nhé!

Điền dữ liệu
Điền dữ liệu

Chú ý: hàm Vlookup sẽ tìm kiếm giá trị trong cột đầu tiên của bảng chọn nhé.

Facebook Comments

222