Hướng dẫn cách đổi mật khẩu wifi trên máy tính

1006
cách đổi mật khẩu wifi huewei VNPT modem trên máy tính
cách đổi mật khẩu wifi huewei VNPT modem trên máy tính

Đối với người dùng wifi việc đổi mật khẩu/pass wifi trên máy tính thường xuyên là việc cần thiết để tránh việc wifi bị dùng chùa. Điều này dẫn đến việc wifi sẽ không ổn định gây khó khăn trong sử dụng.

Tuy nhiên mỗi modem của từng hãng sẽ có cách đổi mật khẩu khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn cách đổi mật khẩu wifi của các hãng modem wifi.

1. Cách đổi mật khẩu WiFi Tenda

Bước 1: Truy cập IP Default Gateway

Trước tiên bạn cần truy cập vào IP Default Gateway. Thông thường mặc định là 192.168.0.1 hoặc 192.168.1.1. Nhập IP vào thanh URL và truy cập.

cách đổi mật khẩu wifi tenda trên máy tính
cách đổi mật khẩu wifi tenda trên máy tính

Bước 2: Đăng nhập vào cấu hình wifi

Điền tài khoản và mật khẩu vào phần đăng nhập. Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng thì tên đăng nhập và mật khẩu sẽ đều là ” admin ” hoặc mật khẩu và tên đăng nhập sẽ được ghi trên modem.

Bước 3: Đổi mật khẩu

Sau khi đăng nhập vào trong, bạn có thể thay đổi mật khẩu tại mục Wireless -> Wireless security.

Ở mục Security mode chọn Mixed WPA/WPA2 PSK

Ở mục WPA Algorithms chọn TKIP&AES. Sau đó nhập mật khẩu mới bạn muốn thay đổi vào phần security key.

Cuối cùng nhấn OK để hoàn thành thay đổi mật khẩu.

cách đổi mật khẩu wifi tenda trên máy tính
cách đổi mật khẩu wifi tenda trên máy tính

Bước 1: Đăng nhập cấu hình wifi

Giống như phần trên, địa chỉ IP của TP-Link là 192.168.0.1

Điền tài khoản và mật khẩu vào phần đăng nhập. Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng thì tên đăng nhập và mật khẩu sẽ đều là ” admin ” hoặc mật khẩu và tên đăng nhập sẽ được ghi trên modem.

cách đổi mật khẩu wifi TP-link trên máy tính
cách đổi mật khẩu wifi TP-link trên máy tính

Bước 2: Đổi mật khẩu

Thực hiện theo đường dẫn sau Wireless, Wireless Security, tại thẻ Wireless Password bên phải bạn điền mật khẩu mới và chọn System Tools, Reboot, click Rebot.

cách đổi mật khẩu wifi TP-link trên máy tính
cách đổi mật khẩu TP-link trên máy tính

3. Đổi pass WiFi FPT bằng máy tính

Bước 1: Đăng nhập cấu hình wifi

Địa chỉ IP của TP-Link là 192.168.1.1

Username : admin
Mật khẩu : admin hoặc số hợp đồng ( ví dụ HPD032xxx thì bạn điền mật khẩu là d032xxx )

cách đổi mật khẩu wifi TP-link trên máy tính
cách đổi mật khẩu TP-link trên máy tính

Bước 2: Đổi mật khẩu

đổi mật khẩu wifi fpt trên máy tính
đổi mật khẩu wifi fpt trên máy tính

Tại thẻ Wireless Security chọn mục Security Passphrase: điền mật khẩu mới muốn đổi tại đây.
Click apply để hoàn tất.

4. Hướng dẫn đổi mật khẩu WiFi Linksys

Bước 1: Đăng nhập cấu hình wifi

Địa chỉ IP của TP-Link là 192.168.1.1

Nếu chưa bao giờ sử dụng thì tên tài khoản và mật khẩu đều là ” admin “

Username : admin
Mật khẩu : admin

cách đổi mật khẩu wifi linksys trên máy tính
cách đổi mật khẩu wifi linksys trên máy tính

Bước 2: Đổi mật khẩu

cách đổi pass wifi linksys trên máy tính
cách đổi pass wifi linksys trên máy tính

Chọn thẻ Wireless > Wireless Security. Chọn chế độ bảo mật WEP hoặc WPA và nhập mật khẩu mới bạn muốn thay đổi. Sau đó nhấn Save Settings để hoàn thành.

Bước 1: Đăng nhập cấu hình wifi

Thông thường địa chỉ IP truy cập cho modem Dlink là 192.168.1.1

Nếu chưa bao giờ sử dụng thì tên tài khoản và mật khẩu đều là ” admin “

Username : admin
Mật khẩu : admin

cách đổi pass wifi dlink trên máy tính
cách đổi pass wifi dlink trên máy tính

Bước 2: Đổi mật khẩu

cách đổi pass wifi dlink trên máy tính
cách đổi pass wifi dlink trên máy tính

Vào thẻ setup chọn network settings, sau đó điền mật khẩu muốn đổi vào mục Pre-Shared Key.

6. Cách đổi pass WiFi iGate VNPT

Bước 1: Đăng nhập cấu hình wifi

Thông thường địa chỉ IP truy cập cho WiFi iGate VNPT là 192.168.1.1

Nếu chưa bao giờ sử dụng thì tên tài khoản và mật khẩu đều là ” admin “

Username : admin
Mật khẩu : admin

Cách đổi pass wifi iGate trên máy tính
Cách đổi pass wifi iGate trên máy tính

Bước 2: Đổi mật khẩu

Cách đổi pass wifi iGate trên máy tính
Cách đổi mật khẩu wifi iGate trên máy tính

Sau khi truy cập được vào cấu hình wifi, lần lượt truy cập theo đường dẫn sau Network Settings > Wireless > Security. Mục WPA/WAPI passphrase chúng ta sẽ nhập mật khẩu mới cho mạng WiFi muốn đổi. Cuối cùng click vào Apply/Save.

7. Thay đổi mật khẩu WiFi modem Viettel

Bước 1: Đăng nhập cấu hình wifi

Thông thường địa chỉ IP truy cập cho WiFi iGate VNPT là 192.168.1.100:8080

Nếu chưa bao giờ sử dụng thì tên tài khoản và mật khẩu đều là ” admin “

Username : admin
Mật khẩu : admin

Cách đổi pass wifi viettel trên máy tính
Cách đổi mật khẩu wifi viettel trên máy tính

Bước 2: Đổi mật khẩu

Sau khi đăng nhập vào cấu hình wifi,  lần lượt truy cập theo đường dẫn sau: Basic Settings > Wireless Lan > SSID Setting, rồi nhấn Modify. Nhập mật khẩu mới cho WiFi trong mục PreShared Key. Cuối cùng click Apply config để hoàn thành.

Cách đổi pass wifi viettel trên máy tính
Cách đổi pass wifi viettel trên máy tính
Cách đổi tên wifi viettel trên máy tính
Cách đổi pass wifi viettel trên máy tính
Cách đổi tên viettel
Cách mật khẩu wifi viettel trên máy tính

8. Đổi pass WiFi modem HuaWei VNPT

Bước 1: Đăng nhập cấu hình wifi

Thông thường địa chỉ IP truy cập cho WiFi modem HueWei là 192.168.1.100:8080

Nếu chưa bao giờ sử dụng thì tên tài khoản: root và mật khẩu: admin.

Username : root
Mật khẩu : admin

đổi tên huewei VNPT modem
cách đổi pass wifi huewei VNPT modem trên máy tính
đổi tên huewei VNPT modem
cách đổi mật khẩu wifi huewei VNPT modem trên máy tính

Bước 2: Đổi mật khẩu

Sau khi vào trong cấu hình wifi, chúng ta click vào thẻ WLAN. Tìm đến mục WPA Pre-sharedKey và nhập mật khẩu mới cho WiFi. Sau đó click apply để hoàn tất.

đổi tên wifi huewei VNPT modem
cách đổi pass wifi huewei VNPT modem trên máy tính
đổi tên huewei VNPT modem
cách đổi pass wifi huewei VNPT modem trên máy tính

9. Thay mật khẩu WiFi modem VNPT Yes Telecom

Bước 1: Đăng nhập cấu hình wifi

Thông thường địa chỉ IP truy cập cho WiFi modem VNPT Yes Telecom là 192.168.1.1.

Nếu chưa bao giờ sử dụng thì tên tài khoản: admin và mật khẩu: megavnn.

Username : root
Mật khẩu : admin

đổi tên VNPT yes Telecom
cách đổi pass wifi VNPT yes Telecom

Bước 2: Đổi mật khẩu

Sau khi đăng nhập thành công vào cấu hình wifi, lần lượt truy cập theo đường dẫn Wireless > Wireless Security Setup. Tại mục Pre-Shared Key, bạn sẽ nhập mật khẩu mới cho WiFi. Sau đó nhấn Apply Changes để lưu lại thông tin.

đổi tên VNPT yes Telecom
cách đổi pass wifi VNPT yes Telecom trên máy tính

Facebook Comments

222